L-Amerka ta’ Mamo

Sensiela ta’ Adrian Grima (Campus FM, 2010-11)

Programm 1

Lamerica ta’ Mamo

Intervent ta’ Fr. Lawrence E. Attard

Programm 2

L-Amerka, l-emigrazzjoni u Mamo Fr. Lawrence E. Attard

Qari ta’ silta minn “Fl-Aħħar Alla Laħqu!”

Programm 3

Bijografija ta’ Juann Mamo

Qari ta’ “Il-Belliegħa tan-Nazzjon Maltija”

Programm 4

Bijografija ta’ Juann Mamo

Intervent ta’ Henry Frendo

Programm 5

Ulied Juann Mamo dwar missierhom

Saturnina Tonna u Delfin Satiro Mamo

Programm 6

It-Teatralità f’Mamo

Marco Galea

Qari ta’ “Imsejkna Malta b’uliedha” mir-rumanz

Programm 7

Qari postkolonjali ta’ Mamo

Marco Galea

Qari ta’ “Is-Saħħa tal-Maltin”

Programm 8

Mamo u t-tiġdid lingwistiku

Manwel Mifsud u Maria Zammit

Programm 9

Mamo u t-tiġdid lingwistiku

Manwel Mifsud u Maria Zammit – Intervent ta’ Joseph M. Brincat

Qari ta’ “Żewġ Ċorom fl-Imħatra u Min Huma l-Personaġġi Tagħna” u “Kabelxejn” mir-rumanz

Programm 10

Id-djalett

Martin Zammit – Intervent ta’ Joseph M. Brincat

Programm 11

Il-veriżmu f’awtur atipiku

Joseph M. Brincat

Programm 12

Mamo riformatur soċjali

Oliver Friggieri – Intervent ta’ Joseph M. Brincat

Programm 13

In-novelli ta’ Juannn Mamo

Mark Vella

Programm 14

L-arti satirika fin-novelli ta’ Mamo

Bernard Micallef

Programm 15

“The Infinitely Great Sun”

Michael  Grech – Intervent ta’ Henry Frendo

Programm 16

L-influwenza tal-kuntest storiku

Dominic Fenech

Programm 17

Mamo intellettwali organiku

Evarist Bartolo

Qari ta’ silta minn “Lil Aħwatna Maltin Amerikani” u “Tħeġġiġa lill-Kittibin”

http://campusfm.um.edu.mt/pages/webcastspages/Autumn_10/amerka_mamo.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s